pátek 18. února 2011

První česko-slovenská výstava - Vysoké Mýto 2011

V duchu smlouvy o spolupráci mezi Svazem českých filatelistů a Zväzom slovenských filatelistov uspořádá letos na podzim, ve dnech 12. – 16. října, vysokomýtský KF 05-11 soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavu. Proběhne ve dvou kategoriích. Exponáty, které již získaly kvalifikaci, mohou být přihlášeny na výstavu národní, které se účastní svými nejvýše kvalifikovanými exponáty naši a slovenští vystavovatelé. Pro české vystavovatele, kteří o kvalifikaci svého exponátu teprve usilují, bude připravena kategorie premiéra. Cílem výstavy je propagace filatelie, změření sil vystavujících účastníků a samozřejmě i prohloubení spolupráce mezi filatelisty z obou tradičně si blízkých států

Národní i premiérová část výstavy jsou pojaty jako experimentální. Vlastní experiment zahrnuje využití virtuální výstavy Exponet pro přípravu hodnocení členy jury.

Podmínkou přijetí exponátu na výstavu je jeho předání v naskenované podobě ve stanoveném termínu. Exponáty v elektronické podobě budou umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která bude přístupná pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Ti tak budou moci připravit hodnocení exponátů s předstihem. Na výstavě pak jury ověří, zda exponát skutečně existuje v deklarované podobě, a zkontroluje eventuální sporné záležitosti. Hodnotitelé, členové jury, tak na výstavu přijedou už s připraveným hodnocením, které bude na místě projednáním v týmu upřesněno. Vystavovatel se již při vyplnění přihlášky rozhodne, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu. Ostatní exponáty budou zpřístupněny veřejnosti – návštěvníkům Exponetu. Vysokomýtská výstava tak bude ve virtuální podobě zachována na internetu.

Novinkou pro vystavovatele je nutnost předat pořadateli naskenovaný exponát. V dnešní době, kdy je moderní technika součástí našich domácností, by to neměl být problém. Například v souvislosti s pojištěním sbírky ho mají někteří sběratelé beztak již nasnímán. Ostatní se možná díky tomu obrátí na své děti či vnuky a vnučky s prosbou o pomoc, a ti se tak poprvé blíže seznámí s naším sběratelským oborem. Tradiční svět filatelie se tak setká se světem mladé generace - nejen teoreticky, ale i prakticky, v rodině, a možná právě to bude ta důležitá chvíle, kdy se vzájemně zaujmou a naleznou k sobě cestu, která může vyústit v zájem o používání počítače a internetu na jedné straně a alespoň v počátky zájmu o sbírání známek a filatelii na straně druhé. Takto nově pojatá výstava tedy může mít nečekaný přínos i v osobní rovině. O potřebě modernizace tradičních postupů ve filatelii, včetně soutěžního výstavnictví, se hovoří už dlouho. Nemůžeme čekat, že se mladá generace sama začne zajímat o sbírání známek - musíme jí vyjít vstříc, zaujmout ji a ukázat, že nejde o staromilství, ale o obor, který drží krok s dobou. Prostřednictvím SČF byl experimentální postup na připravované výstavě avizován u nás i v zahraničí a zejména svazoví funkcionáři ze sousedních států očekávají naše poznatky.

Zajímavý určitě bude i odborný seminář plánovaný na sobotu 15. října, v jehož průběhu zazní různé příspěvky s tematikou československé filatelie. Jeho program je nyní upřesňován a bude s předstihem zveřejněn. Uvítáme zájemce o vystoupení - máte-li zájem, kontaktujte, prosím, organizační výbor.

Tento stručný úvodní článek je současně výzvou pro vystavovatele k přihlášení na podzimní výstavu.

Její propozice, přihláška a další aktuality naleznete na webových stránkách výstavy
http://csvystava.blogspot.com
a ve filatelistických magazínech.

Kontakt na předsedu OV prostřednictvím e-mailové adresy: pefencl@seznam.cz.

Novinky z České pošty

Ke dni 1.3.2011 dojde u pošty Praha 016-prodej filatelie k organizační změně. Budeme zařazeni do odboru Známková tvorba České pošty, s.p., jako oddělení prodeje pod názvem PRODEJNA FILATELIE. Náš současný organizační statut „pošta Praha 016“ bude dnem 28.2.2011 ukončen. Z tohoto důvodu přestaneme používat naše denní razítko a tři razítka s obrazovou částí („Pošťák“, „Kočár“ a „Známka pod lupou“). Zájemci o poslední otisky těchto razítek si musí včas poslat svůj materiál, protože od 1.3.2011 již nebudeme mít razítka k dispozici. Žádosti zasílejte na adresu: Pošta Praha 016-razítka, Jindřišská 14, 110 16 Praha 1.

I nadále vám budeme poskytovat kvalitní odborné služby, působit ve stejném personálním složení i na stejném místě – ve dvoraně Hlavní pošty Praha 1 u přepážek č.29 a č.30. Nezmění se ani naše telefonní čísla (vedoucí č.tel.: 221131420, pokladní č.tel.: 221131422, přepážka č.29 č.tel.: 221131425, přepážka č.30 č.tel.: 221131426. V souvislosti s organizační změnou budeme používat nové e-mail adresy, o kterých vás budeme včas informovat. Naše nová korespondenční adresa bude: Česká pošta, s.p. Známková tvorba-Prodejna filatelie, pošt.př.99, 225 99 Praha 025.

Jak jste se již měli možnost dozvědět z přehledu o používání příležitostných razítek, bude od 1.3.2011 u přepážky č.17 pošty Praha 1 používáno nové tzv. denní razítko s obrazovou částí s textem Známková tvorba, které bylo zhotoveno podle návrhu rytce Martina Srba.

Další důležitá informace pro vás je, že bude v hale Hlavní pošty Praha 1 v I. patře opět otevřena prodejna Filatelie, ale pouze k výstavním účelům.

Poprvé ve středu 23. února 2011, v den vydání nových výplatních známek Lidová architektura „A“ a „E“ se uskuteční „mini inaugurace“. Zde bude veřejnosti k dispozici výstavka všech návrhů vztahující se ke známkám Lidová architektura. Budou vystaveny i podklady k již dříve vydaným známkám – Čtyřlístek Pinďa s nerozřezaným tiskovým archem 6 sešitků a návrhy k emisi Krásy naší vlasti. K této příležitosti budou vydány i číslované pamětní listy s novými výplatními známkami Lidová architektura v nákladu 800 ks. V prodeji budou u našich filatelistických přep. č.29 a č.30, cena 30,- Kč/ks do vyprodání zásob, na základě písemné objednávky zašleme i na dobírku. Objednávky můžete zaslat na „starou“ i již „novou“ adresu nebo e-mailem.

Mezi pozvanými účastníky „mini inaugurace“ poštovních známek Lidová architektura budou ředitelé odborů České pošty, s.p., kteří se podílejí na přípravě, výrobě či archivaci poštovních známek, autoři známek – výtvarník a rytec, zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s. a další hosté.

Tato unikátní výstavka bude z bezpečnostních důvodů veřejnosti přístupna pouze 23.2.2011 v době od 15:00 hod. do 17:00 hod.

O dalších akcích vás budeme včas informovat.

V Praze, dne 17.2.2011

Chábová Marie


Kam za filatelií - únor, ...

Přehled akcí k prohlédnutí nebo ke stažení ZDE

úterý 8. února 2011

Aktuální výstavy v Poštovním muzeu

Další část propagační výstavy KF 00-65 Apollofila v Poštovním muzeu

V úterý 8.2. byla otevřena další, už čtvrtá část propagační výstavy KF 00-65 Apollofila v pražském Poštovním muzeu. Návštěvníci se seznámí s publikační činností členů klubu, která je překvapivě rozsáhlá, a mohou si prohlédnout varianty návrhů poštovních známek, celin, FDC a razítek z tvorby nedávno zesnulého tvůrce Oldřicha Pošmurného,který byl rovněž členem klubu. Pro zájemce o problematiku pravosti filatelistického materiálu je připraven obsáhlý soubor padělků „skupiny P“, kterými byly způsobeny sběratelům a obchodníkům značné škody. Už o nich několikrát informoval časopis Filatelie v rubrice Znalecká hlídka, ale tentokrát je poprvé můžete vidět na vlastní oči. Je až neuvěřitelné, jak všestranný byl jejich autor, a jak dokonalé, a tedy samozřejmě nebezpečné, jeho produkty jsou.
Výstava potrvá do 27. února, podrobnější informace o ní můžete najít na http://www.cpost.cz.

1. března 2011 bude zahájena výstava "Ochrana přírody na poštovních známkách České republiky"

čtvrtek 27. ledna 2011

Poděkování za práci - Jaroslav Kadeřábek z KF 01-67 Hořovice slaví 70 let

Ano, hrozně to všechno utíká. A tak i věčně mladý filatelista Jaroslav Kadeřábek z Kotopek oslaví 23. března 2011 své sedmdesáté narozeniny.

Filatelie je jeho velikým koníčkem, i když ne jediným. Organizovaným filatelistou se stal v roce 1976. Kromě vlastního sbírání známek byl velice aktivním funkcionářem nejenom ve svém mateřském klubu filatelistů v Hořovicích, ale i v celostátním měřítku. Velice aktivně se angažoval především v mládežnické filatelii. Snad, že se nemohl realizovat jako kantor, neboť to bylo jeho tajné přání, tak věnoval spoustu času mladým filatelistům. Vedl velice činorodý kroužek v Hořovicích. Především díky jeho nápadu, iniciativě a aktivitě se v Hořovicích uskutečnila ve dnech 31. května až 8. června 1986 Oblastní výstava poštovních známek mladých filatelistů Středočeského a Východočeského kraje „MLADÉ HOŘOVICE“ 1986. Při vší této aktivitě stačil ještě vystavovat exponáty hlavně ve třídě poštovní historie.

Do dalších let Ti Jaroslave přejeme hodně pevného zdraví a pochopitelně i mnoho radosti při sbírání známek.

Vedení KF 01-67 Hořovice

pondělí 17. ledna 2011

Zpravodaj OLYMPSPORT

Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii - OLYMPSPORT - vydala 4. číslo ročníku 2010 svého zpravodaje. Jeho kompletní obsah ve třech pdf je k nahlédnutí / stažení:
1. část ZDE
2. část ZDE
3. část ZDE

Upozorňujeme rovněž na subskripci zajímavé publikace Katalog sportovních razítek z území Československa do roku 1992, jejíž podrobnosti naleznete uvnitř čísla.

čtvrtek 6. ledna 2011